top of page
piton sisa.png

piton sisa ‘piton flower’  

piton panga ‘piton leaves’

Hatun yaku puskuwan armana ‘to bath with foam from big rivers’

bottom of page