top of page

pukushka piton ‘ripe piton’

mukaha lesson 17.png

Mukaha design imitates distinctive branching pattern of the ayawaska vine

ayawaska lesson17.png

Banisteriopsis caapi, Quichua: ayawaska ‘spirit vine’, from aya ‘spirit and waska ‘vine’

bottom of page